POLITIKA POŠTENE UPOTREBE ZA MOBILNE I PODATKOVNE USLUGE

Pretplatnikovo korištenje usluge podliježe sljedećim pravilima i smjernicama sadržanim u ovoj politici. Ova je politika osmišljena kako bi se osiguralo da Pretplatnikovo korištenje usluge ne krši zakon, ometa učinkovit rad mreže Davatelja usluge i ne ometa prava drugih pretplatnika i drugih korisnika interneta. Pretplatnik je odgovoran osigurati da njegova/njezina upotreba usluge i internetskog računa (ako postoji) bude u skladu s ovom politikom. Pretplatnik će također biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu Usluge od strane bilo koje osobe koja dobije pristup Usluzi ili Pretplatnikovom internetskom računu (ako postoji), čak i ako je takav pristup i korištenje učinjeno sa ili bez Pretplatnikovog znanja ili pristanka. Ako Pretplatnik postane svjestan bilo kakvog kršenja ove politike od strane drugih pretplatnika, Pretplatnik bi se trebao obratiti Davatelju usluga na telefonskoj liniji za korisničku podršku Davatelja usluga ili putem obrasca za kontakt na web stranici.

POLITIKA POŠTENE UPOTREBE ZA NEOGRANIČENE POZIVE

Neograničena ponuda namijenjena je samo za osobnu upotrebu i podliježe Politici poštene upotrebe. Zadržavamo pravo da prekinemo/obustavimo promotivne pretplate koje krše ova pravila. Ovo pravilo sprječava zlouporabu mreže, omogućujući nam da u potpunosti optimiziramo kapacitet mreže i održimo kvalitetu naših usluga za vas, našeg cijenjenog kupca. Pravila politike temelje se na prometu odlaznih i dolaznih telefonskih poziva. Treba poštovati najmanje tri od sljedeće četiri rečenice kako bi se korištenje kvalificiralo kao pravedno za osobnu upotrebu: A. Promet odlaznih telefonskih poziva ne prelazi 160 minuta dnevno; B. Promet odlaznih telefonskih poziva ne prelazi 1250 minuta mjesečno; C. Promet odlaznih telefonskih poziva prema jednoj zemlji ne prelazi 80% ukupnog prometa odlaznih telefonskih poziva; D. Omjer odlaznih i dolaznih poziva ne prelazi 4.

Neograničena ponuda namijenjena je samo za osobnu upotrebu i podliježe Politici poštene upotrebe. Zadržavamo pravo da prekinemo/obustavimo promotivne pretplate koje krše ova pravila. Ovo pravilo sprječava zlouporabu mreže, omogućujući nam da u potpunosti optimiziramo kapacitet mreže i održimo kvalitetu naših usluga za vas, našeg cijenjenog kupca. Konkretno, zadržavamo pravo ukidanja/suspendiranja SIM kartice ako:
– dnevna upotreba doseže 5 GB
– mjesečna upotreba doseže 100 GB
Kako bismo osigurali kvalitetu usluge svim korisnicima, također zadržavamo pravo ograničiti brzinu veze pojedinačnih kupaca kada otkrijemo veliku potrošnju mrežnih resursa od strane jednog/ograničenog broja kupaca.

POLITIKA POŠTENE UPOTREBE ZA NEOGRANIČENE PODATKE

NEZAKONITE ILI ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Kako bismo osigurali kvalitetu usluge svim korisnicima, također zadržavamo pravo ograničiti brzinu veze pojedinačnih kupaca kada otkrijemo veliku potrošnju mrežnih resursa od strane jednog/ograničenog broja kupaca.
IPTV, kontinuirano preuzimanje i općenito korištenje audio/video streaminga nije dopušteno kada koristite Unlimited planove, kako se ne bi zasitili resursi dostupni svim korisnicima. Reprodukcija kratkih videa na društvenim mrežama nije ograničena.
Pretplatnik je suglasan koristiti Uslugu samo u svrhu dogovorenu ovim Ugovorom. Pretplatnik ne smije koristiti Uslugu za bilo koju Zabranjenu aktivnost/e, bilo lokalno ili međunarodno. “Zabranjene aktivnosti” uključuju (ali nisu ograničene na) korištenje usluge za:
(i) Bilo koja aktivnost koja prema primjenjivom zakonu predstavlja kaznena djela kibernetičkog kriminala;
(ii) Bilo koja od sljedećih aktivnosti:
(a) Korištenje usluge za dobivanje ili pokušaj dobivanja neovlaštenog pristupa bilo kojem računalu, sustavu ili mreži; Sukladno tome, ako Pretplatnik nema ovlaštenje, Pretplatnik ne smije (niti pokušati):
(i) pristupati, nadzirati ili koristiti bilo koje podatke, sustave ili mreže,
(ii) ispitati, skenirati ili testirati ranjivost sustava ili mreže,
(iii) prekršiti bilo koje mjere sigurnosti ili provjere autentičnosti za sustav ili mrežu,
(iv) pristup računu ili privatnim podacima bilo koje druge osobe ili entiteta,
(v) pristupati bilo kojem poslužitelju kršeći bilo koju prihvatljivu politiku korištenja tog poslužitelja.
(b) Korištenje (ili pokušaj korištenja) ili distribucija alata dizajniranih za ugrožavanje sigurnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na programe za pogađanje lozinki, alate za probijanje, njuškanje paketa ili alate za ispitivanje mreže;
(c) Svjesno prenošenje ili širenje bilo koje informacije ili softvera koji sadrži virus ili drugu štetnu značajku;
(d) Korištenje (ili pokušaj korištenja) usluge na način koji može ometati tehnički rad usluge ili bilo kojeg drugog računalnog sustava, mreže ili telekomunikacijskih usluga, uključujući (ali ne ograničavajući se na) napade uskraćivanjem usluge, poplavu mreža, preopterećenje usluge, nepropisno oduzimanje i zlouporaba privilegija operatera i pokušaji ‘rušenja’ hosta; ili
(e) ometanje (ili pokušaj ometanja) redovnog rada sustava Davatelja usluga ili mrežnih veza.
(iii) Pristup, objavljivanje, reprodukcija ili širenje sadržaja koji se može identificirati ili klasificirati kao protivan zakonu, propisima, kodeksu prakse u industriji, dobrim običajima, javnom moralu ili javnoj politici, uključujući, bez ograničenja, sadržaj/materijal koji sadrži
(a) pretjerano fizičko i/ili seksualno nasilje, implicirana ili simulirana seksualna aktivnost ili materijali koji se bave problemima ili sadrže prikaze koji zahtijevaju perspektivu odrasle osobe,
(b) detaljne upute o kriminalu, nasilju ili uporabi droga, dječjoj pornografiji, bestijalnosti, pretjeranom nasilju ili seksualnom nasilju, i/ili
(c) stvarni prikazi stvarne seksualne aktivnosti ili kriminalnih aktivnosti;
(iv) Pristup, objavljivanje, proizvodnja, reprodukcija ili širenje sadržaja koji krši autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva drugih osoba/subjekata. Vi preuzimate sve rizike u vezi s utvrđivanjem je li takav materijal koji krši autorska prava u javnoj domeni;
(v) Pristup, objavljivanje, reprodukcija ili širenje sadržaja koji kleveće, uznemirava ili zlostavlja bilo koju osobu ili krši bilo koji zakon ili propis o zaštiti podataka ili privatnosti;
(vi) Bilo koja prijevarna aktivnost, višerazinska marketinška shema, piramidalna shema ili druge nezakonite sheme za prikupljanje;
(vii) Bilo koja druga prijevarna aktivnost kažnjiva zakonom, uključujući lažno predstavljanje bilo koje osobe ili subjekta ili krivotvorenje tuđeg digitalnog ili ručnog potpisa; i/ili
(viii) Bilo koja aktivnost koja predstavlja obilaznicu ili jednostavnu preprodaju. To su aktivnosti u kojima pretplatnik preprodaje ili koristi Uslugu kršeći postojeće zakone u nezakonite svrhe ili koristi Uslugu kao dio povratnog poziva, povratnog poziva ili slične operacije, ili koristi povratni poziv, povratni poziv ili slične usluge koristeći Usluge koje se pružaju pretplatnicima.

SIGURNOST

Pretplatnik će biti odgovoran za bilo kakvu zlouporabu usluge, kao što je navedeno u prethodnoj klauzuli, te će poduzeti razumne korake/mjere opreza kako bi osigurao da neovlaštene osobe ne dobiju pristup usluzi i Pretplatnikovom internetskom računu (ako postoji). Pretplatnik je isključivo odgovoran za sigurnost bilo kojeg uređaja koji odabere za povezivanje s Uslugom, uključujući sve podatke pohranjene na tom uređaju. Pretplatnik će imati potpunu kontrolu i odgovornost za osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti bilo koje softverske aplikacije, kodova, lozinki, ID-ova i sličnog što se koristi s Uslugom. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da će se bilo koji prijenos putem glasovnih poziva, usluge slanja kratkih poruka (SMS) i podataka/sadržaja koji potječu s njegovog/njezinog računa konačno smatrati prijenosima Pretplatnika i da ih je Pretplatnik odobrio. Nadalje, Pretplatnik prihvaća da je njegova/njezina isključiva obveza i odgovornost pribaviti pristanak svih primatelja prijenosa putem Usluge. Iz sigurnosnih razloga, Dobavljač usluga ne preporučuje omogućavanje dijeljenja datoteka ili pisača bilo koje vrste i nadalje preporučuje da se sve datoteke ili usluge dostupne za udaljeni pristup zaštite lozinkom ili drugim odgovarajućim mjerama za sprječavanje neovlaštenog pristupa. Pretplatnik mora odmah obavijestiti Davatelja usluge o bilo kakvom neovlaštenom ili pokušaju neovlaštenog korištenja usluge i svakom drugom kršenju ili pokušaju povrede sigurnosti.

SOFTVERSKA APLIKACIJA

Pretplatnik potvrđuje i slaže se da će —(a) koristiti softversku aplikaciju koju pruža i instalira Davatelj usluga (“Aplikacija”) na Pretplatnikovom uređaju ili CPE-u na pravilan način i da neće ponovno konfigurirati ili dirati u Aplikaciju kako je navedeno u relevantnom licencnom ugovoru za softver ili korisničkom priručniku; (b) neće dopustiti instalaciju Aplikacije na bilo koji drugi uređaj, CPE, osobno računalo ili bilo koji drugi uređaj za pohranu kao što je mrežni poslužitelj osim ako nije obuhvaćen odgovarajućim licencnim ugovorom za softver; (c) neće, bez prethodnog pismenog pristanka Davatelja usluga, preprodavati ili prenositi, iznajmljivati, iznajmljivati ​​ili posuđivati ​​korištenje Aplikacije; i (d) ne vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati Aplikaciju. Pretplatnik je suglasan odmah prijaviti Davatelju usluge svaki problem ili štetu na Aplikaciji, kao i sve okolnosti ili radnje drugih osoba za koje Pretplatnik razumno vjeruje da mogu uzrokovati štetu Usluzi.

RIZICI INTERNETA

Neke aktivnosti koje Pretplatnik može izvesti prilikom pristupa Internetu mogu biti štetne ili mogu prouzročiti gubitak Pretplatniku ili drugim osobama koje mogu pristupiti Usluzi ili Pretplatnikovom uređaju ili CPE-u. Takve aktivnosti uključuju (ali nisu ograničene na): (i) preuzimanje sadržaja (uključujući primanje e-pošte) s Interneta koji može unijeti viruse ili druge štetne značajke u Pretplatnički uređaj ili računalo, (ii) kupnju robe ili usluga putem Interneta, ( iii) prijenos povjerljivih informacija putem interneta (kao što je broj kreditne kartice Pretplatnika ili drugih osobnih podataka), ili (iv) pristupanje i gledanje sadržaja na internetu ili na drugi način dostupnog putem usluge koji može biti uvredljiv za neke pojedince ili neprikladan za djecu (primjerice, moguće je dobiti pristup sadržajima koji su pornografski, uvredljivi i/ili neprikladni za djecu). Pretplatnik snosi sav rizik povezan s aktivnostima iz prethodnog stavka, a Pružatelj usluga nema nikakvu odgovornost za bilo kakve zahtjeve, gubitke, radnje, štete, tužbe ili postupke proizašle iz ili na drugi način povezane s takvim aktivnostima. Pretplatnik može minimizirati rizik od pristupa ilegalnom ili uvredljivom sadržaju, kao i upravljanje korištenjem interneta korištenjem rješenja za filtriranje. Davatelj usluga može Pretplatniku omogućiti pristup jednom ili više ovih rješenja za filtriranje uz razumnu cijenu kao dio usluge.

OBJAVA SADRŽAJA

Pretplatnik je isključivo odgovoran za bilo koji sadržaj koji on/ona objavljuje putem web stranica, e-pošte, news grupa, internetskih foruma ili drugih izdavačkih medija kojima se pristupa putem Usluge. Sukladno tome, Pretplatnik se obvezuje da će:
(i) ne objavljivati ​​(putem web stranica, e-pošte, news grupa ili drugih izdavačkih medija dostupnih putem Usluge) bilo kakav sadržaj/materijal kada se takvo objavljivanje može klasificirati kao Zabranjena aktivnost; i
(ii) poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi maloljetnici spriječili pristup ili primanje bilo kojeg sadržaja koji je objavio Pretplatnik, a koji bi za njih mogao biti neprikladan. Takve mjere opreza uključuju implementaciju sustava ograničenog pristupa ili korištenje odgovarajućih upozorenja i/ili sustava označavanja u odnosu na sadržaj koji će se vjerojatno smatrati neprikladnim za djecu. Davatelj usluga pridržava pravo blokirati pristup, ukloniti ili odbiti objaviti bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, koji Davatelj usluga, prema vlastitom nahođenju, smatra uvredljivim, nepristojnim ili na neki drugi način neprikladnim, bez obzira na to je li takav sadržaj ili njegovo širenje je protuzakonito. To uključuje (ali nije ograničeno na) opscene materijale, prijevarne ili lažne izjave, prijeteće, zastrašujuće ili uznemirujuće izjave ili materijal koji krši prava na privatnost ili prava intelektualnog vlasništva drugih ili je vjerojatno da kleveta drugu osobu.

Davatelj usluga zadržava pravo ukloniti određene zabranjene ili potencijalno zabranjene sadržaje sa svojih poslužitelja ili spriječiti korisnike u pristupu određenim internetskim sadržajima. Davatelj usluga može poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao usklađenost s bilo kojim relevantnim industrijskim kodeksom prakse ili obavijest ili upute trećih strana, uključujući uklanjanje bilo kojeg sadržaja (uključujući dio ili cijelu web stranicu) sa svojih poslužitelja, blokiranje pristupa news grupama, zatvaranje ili obustavljanje Pretplatnikovog računa, filtriranje internetskog sadržaja koji je dostupan Pretplatniku ili ograničavanje pristupa određenoj web stranici. Davatelj usluga može poduzeti ove korake u bilo koje vrijeme i bez obavijesti Pretplatnika. Davatelj usluga zadržava pravo koje dopušta vlasnicima autorskih prava ili njihovim agentima da upute Davatelju usluga da ukloni materijale zaštićene autorskim pravima s poslužitelja Davatelja usluga ili da spriječi korisnike u pristupu takvim materijalima zaštićenim autorskim pravima. Davatelj usluga može poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao usklađenost s obavijesti vlasnika autorskih prava ili njegovog agenta, uključujući uklanjanje bilo kojeg sadržaja (uključujući dio ili cijelu web stranicu) sa svojih poslužitelja, zatvaranje ili obustavu Pretplatnikovog internetskog računa, filtriranje Interneta sadržaj koji je dostupan Pretplatniku ili ograničavanje pristupa određenoj web stranici. Davatelj usluga može poduzeti ove korake u bilo koje vrijeme i bez obavijesti Pretplatnika. Pružatelj usluge nema obvezu nadzirati prijenose ili objavljeni sadržaj na usluzi. Međutim, Davatelj usluge (ili bilo koji od njegovih agenata) ima pravo povremeno nadzirati takve prijenose ili objavljeni sadržaj kako bi osigurao da Pretplatnik poštuje uvjete ove politike, te otkriti taj sadržaj prema potrebi. Korištenjem Usluge za reprodukciju, objavu, prikaz, prijenos ili distribuciju sadržaja, Pretplatnik jamči da je sadržaj u skladu s ovom politikom i ovlašćuje Davatelja usluge (ili njegove agente) za reprodukciju, objavu, prikaz, prijenos i distribuciju takvog sadržaja koji je potreban za uslugu Davatelj isporučuje sadržaj na vrijeme.

ELEKTRONIČKE PORUKE I SPAM

Pretplatnik ne smije koristiti uslugu za slanje neželjene pošte, prijevarnih poruka ili skupnih i/ili neželjenih tekstova ili poruka. Radi izbjegavanja sumnje, “spam” označava neželjene tekstove i emisije u svrhu nuđenja usluga, prodaje proizvoda ili na drugi način širenja informacija o promociji, događaju ili zagovaranju poslane s bilo kojeg uređaja i/ili aplikacije, bez obzira na to uključuju li takve poruke točne podatke o pošiljatelju ili sadrži mogućnost odjave pretplate. S druge strane, „prijevarne poruke” označavaju neželjene i lažne i/ili lažne tekstove ili poruke sa svrhom dobivanja bilo kakvog oblika dobiti ili koristi od primatelja istih, bez obzira je li pošiljatelj poznat primatelju ili ne. Spam i/ili prijevare uključuju, ali nisu ograničeni na komercijalno oglašavanje, informativne objave, lančana pisma i političke ili vjerske poruke. Pretplatnik mora takve poruke slati samo onim osobama koje su to izričito zahtijevale. Usluga se ne smije koristiti za: (i) slanje poruka bilo kojem pojedincu ili subjektu koji je naznačio da ne želi primati poruke od Pretplatnika, ili (ii) prikupljanje ili preusmjeravanje odgovora na neželjene poruke poslane s računa na drugim internetskim hostovima ili servisima za razmjenu poruka koji krše ovu politiku, ili ekvivalentnu politiku ili bilo koju drugu politiku bilo kojeg drugog pružatelja internetskih usluga ili web stranice.

Štoviše, neželjene poruke poslane s računa na drugim internetskim hostovima ili servisima za razmjenu poruka ne smiju usmjeravati primatelja na bilo koje web mjesto ili drugi resurs koji koristi mrežu Davatelja usluga. Pretplatnik ne smije: (i) skrivati, mijenjati ili brisati izvor poruka koje šalje ili krivotvoriti zaglavlja poruka, (ii) slati brojne kopije istih ili bitno sličnih poruka ili slati vrlo velike poruke ili datoteke, primatelja s namjerom da poremeti rad poslužitelja ili računa (na primjer, ‘bombardiranje pošte’), (iii) slanje lančanih pisama, bez obzira želi li primatelj primati takve poruke. Davatelj usluga neće biti odgovoran za prosljeđivanje ili pohranjivanje poruka poslanih na bilo koji račun koji je suspendiran ili otkazan. Takve se poruke mogu vratiti pošiljatelju, ignorirati, izbrisati ili privremeno pohraniti prema vlastitom nahođenju Davatelja usluge.

ONLINE FORUMI

Uz prethodne klauzule, poruke koje Pretplatnik objavi na online forumima moraju biti u skladu s pisanim poveljama za taj forum. Pretplatnik je odgovoran za određivanje pravila određenog foruma prije postavljanja poruke na njemu. Podatkovne datoteke smiju se objavljivati ​​samo na internetskim forumima koji to izričito dopuštaju. Zabranjeno je slanje ili unakrsno slanje istih ili bitno sličnih poruka na više od osam internetskih foruma. Pretplatnik ne smije ometati niti pokušavati ometati mrežne forume objavljivanjem velikog broja poruka koje nemaju značajan sadržaj. Do smetnji dolazi kada je normalna rasprava u grupi znatno ometena. Pretplatnik ne smije koristiti Uslugu za spajanje na internetski forum na kojem mu je prethodno zabranjen pristup.

PREPRODAJA ILI PAKET USLUGA

Pretplatnik se slaže da neće preprodavati, redistribuirati Uslugu ili bilo koji njezin dio bilo kojoj strani, bilo privremeno ili trajno, za vrijednost, ili dopustiti bilo kojoj takvoj drugoj strani da zauzme, koristi i/ili dobije pristup Usluzi bez pisanog pristanka Davatelja usluge. Pretplatnik je nadalje suglasan da on/ona neće koristiti Uslugu kao dio druge telekomunikacijske usluge ili kao medij promidžbe, promidžbe za bilo kakvu kampanju u bilo koju svrhu, bilo koje prirode, pod kojim god imenom da bi moglo generirati promjenu u korištenje usluga koje premašuje njegovu/njezinu dnevnu upotrebu usluge i/ili može uzrokovati zagušenje mreže Davatelja usluga.

KRŠENJE POLITIKA PRIHVATLJIVE KORIŠTENJA

Nakon otkazivanja Pretplatnikovog internetskog računa, Davatelj usluga je ovlašten izbrisati sve datoteke, programe, podatke i poruke e-pošte povezane s Pretplatnikovim računom. Kako bi proveo ovu politiku, Pretplatnik ovlašćuje Davatelja usluga (ili njegove agente) da surađuju s tijelima za provođenje zakona u istrazi sumnji na kaznena djela i administratorima sustava kod drugih pružatelja internetskih usluga ili drugih mrežnih ili računalnih objekata. Takva suradnja može uključivati ​​pružanje pružatelja usluga, na primjer, korisničkog imena, IP adrese ili drugih podataka za identifikaciju korisnika. Pružatelj usluge zadržava pravo istražiti bilo koju upotrebu usluge za koju razumno sumnja da krši ovu politiku, uključujući prikupljanje informacija od uključenih korisnika i strane koja se žali, ako postoji, te ispitivanje prijenosa i materijala na poslužiteljima i mreži Davatelja usluge. Tijekom istrage, Davatelj usluga može suspendirati uključene internetske račune, prekinuti prijenose i/ili ukloniti materijal za koji razumno vjeruje da potencijalno krši ovu politiku. Pružatelj usluge nije obvezan redovito nadzirati Pretplatnikovo korištenje usluge (uključujući bilo koji sadržaj koji je objavljen, distribuiran ili kojem je pretplatnik pristupio); međutim Davatelj usluga zadržava pravo nadzirati Pretplatnikovo korištenje usluge kako bi identificirao kršenja ove politike i zaštitio svoju mrežu, druge korisnike usluge i druge korisnike interneta. Davatelj usluga može poduzeti bilo koju drugu pravnu ili tehničku radnju koju smatra prikladnom za identificiranje prekršitelja ili prekršitelja ove politike, uključujući poduzimanje radnji protiv prekršitelja radi povrata troškova i izdataka njihovog identificiranja.

Ako Pretplatnikovo korištenje Usluge prouzroči gubitak trećim stranama i Davatelj usluga mora platiti odštetu, Davatelj usluga može zahtijevati od Pretplatnika da nadoknadi Davatelju usluga. Takve radnje mogu uključivati ​​(ali nisu ograničene na) privremeno ili trajno uklanjanje sadržaja i mogućnosti objavljivanja sadržaja, filtriranje internetskih prijenosa i trenutni prekid veze, obustavu ili otkazivanje svih ili bilo kojeg dijela Usluge. Ako Pretplatnik ili netko tko ima pristup Usluzi koristi Uslugu na način za koji Davatelj usluge razumno vjeruje da krši ovu politiku, Davatelj usluge može poduzeti bilo koju odgovarajuću radnju koju smatra prikladnom.