Pružamo vam usluge u skladu sa obaveštenjima, odredbama i uslovima navedenim u ovom ugovoru. Osim toga, poštovaćete pravila, smernice, politike, odredbe i uslove koji se primenjuju na takve usluge pre nego što ih koristite. Zadržavamo pravo da promenimo ovaj sajt i ove uslove i odredbe u bilo kom trenutku.

Pre nego što nastavite, pročitajte ovaj ugovor jer pristupanje, pregledanje ili korišćenje Sajta na drugi način ukazuje na to da ste saglasni sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora.

Nećete učitavati, distribuirati ili na drugi način objavljivati preko ovog sajta bilo kakav sadržaj, informacije ili drugi materijal koji (a) uključuje greške, viruse, crve, zamke, trojanske konje ili druge štetne kodove ili svojstva; (b) je klevetnički, preteći, klevetnički, opscen, nepristojan, pornografski, diskriminatorski ili može dovesti do bilo kakve građanske ili krivične odgovornosti prema zakonima SAD ili zakonima bilo koje druge zemlje koji se mogu primeniti; ili (c) krši ili krši autorska prava, patente, žigove, uslužne marke, poslovne tajne ili druga vlasnička prava bilo koje osobe. smartdigitalsolutions.org može vam dati identifikaciju naloga i lozinku kako bi vam omogućili pristup i korišćenje određenih delova ovog sajta. Svaki put kada koristite lozinku ili identifikaciju, smatra se da ste ovlašćeni da pristupite i koristite Sajt na način u skladu sa uslovima i odredbama ovog ugovora, a smartdigitalsolutions.org nema obavezu da istražuje izvor takvog pristupa ili korišćenje Sajta.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja putem vašeg korišćenja Sajta, potvrđujete da imate 18 godina ili više. Ako imate manje od 18 godina, koristite ovaj sajt samo pod nadzorom roditelja ili zakonskog staratelja. U skladu sa odredbama i uslovima ovog ugovora, ovim vam dodeljuje ograničenu, opozivu, neprenosivu i neekskluzivnu licencu za pristup i korišćenje Sajta tako što ćete ga prikazati na vašem Internet pretraživaču samo u svrhu kupovine, a ne za bilo koje komercijalnu upotrebu ili korišćenje u ime bilo koje treće strane, osim ako to izričito dozvoljava smartdigitalsolutions.org unapred. Svako kršenje ovog Ugovora će dovesti do momentalnog opoziva licence date u ovom stavu bez prethodnog obaveštenja.

Osim ako naša kompanija to izričito ne dozvoli unapred, svi materijali, uključujući slike, tekst, ilustracije, dizajne, ikone, fotografije, programe, muzičke klipove ili preuzimanja, video klipove i pisane i druge materijale koji su deo ovog sajta (zajedno, „ Sadržaj”) namenjeni su isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da koristite bilo kakvu komercijalnu upotrebu bilo koje informacije date na Sajtu ili bilo kakvu upotrebu Sajta u korist drugog poslovanja. Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu, ukinemo naloge i/ili otkažemo porudžbine po sopstvenom nahođenju, uključujući, bez ograničenja, ako smatramo da ponašanje korisnika krši važeće zakone ili je štetno po naše interese. Ne smete da reprodukujete, distribuirate, prikazujete, prodajete, iznajmljujete, prenosite, kreirate izvedena dela iz, prevodite, modifikujete, vršite reverzni inženjering, rastavljate, dekompajlirate ili na bilo koji drugi način eksploatišete ovaj sajt ili bilo koji njegov deo osim ako naša kompanija to izričito ne dozvoli u pisanoj formi .

Vi ćete biti isključivo odgovorni za pristup ovom sajtu i njegovo korišćenje od strane bilo koga ko koristi lozinku i identifikaciju koja vam je prvobitno dodeljena bez obzira da li ste vi zaista ovlastili takav pristup i korišćenje ovog sajta, uključujući, bez ograničenja, svu komunikaciju i prenos i sve obaveze (uključujući bez ograničenja finansijske obaveze) nastale kroz takav pristup ili korišćenje. Vi ste isključivo odgovorni za zaštitu bezbednosti i poverljivosti lozinke i identifikacije koji su vam dodeljeni. Odmah ćete obavestiti smartdigitalsolutions.org o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vaše lozinke ili identifikacije ili bilo kom drugom kršenju ili pretnji narušavanju bezbednosti ovog sajta.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI NA NAPLATE POREZA NA DODATU VREDNOST (PDV).

Baltazar PRB DOO nije registrovan za naplatu poreza na dodatu vrednost (PDV). Kupac je odgovoran za plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) u svojoj matičnoj zemlji ako je potrebno. Ova veb lokacija, kao LLC preduzeće u Vajomingu, nije odgovorna za plaćanje PDV-a u ime kupca.

Kripto plaćanja – Coinbase

Registracija; Verifikacija vašeg identiteta – KIC

Što se tiče AML, propisa SAD i EU, u Baltazar Shop-u, kupcima je dozvoljeno da kupe robu u vrednosti do 3000 USD u kriptovalutama po porudžbini BEZ verifikacije korisnika – KIC.
Svaki kupac koji kupuje u Baltazar Shop-u bez provere, naručivanjem proizvoda automatski pristaje i izjavljuje da kriptovalute koje plaća nisu pribavljene kriminalnim radnjama, hakerskim operacijama ili pranjem novca.

Ako kupac želi da kupi robu za više od 3000 USD u jednoj transakciji, Baltazar PRB LLC će zahtevati verifikaciju korisnika.

Proces verifikacije:

Morate da pružite informacije i dokumentaciju traženu u procesu registracije. Saglasni ste da ćete ove informacije održavati ažurnim i tačnim i da ćete obezbediti ažuriranja u roku od 10 dana od bilo kakvih materijalnih promena informacija koje ste dali. Ovi podaci i dokumentacija obuhvataju:

1. Vaše puno ime, tačno onako kako je navedeno na vašoj identifikacionoj dokumentaciji
2. Datum rođenja
3. Fizička adresa
4. Adresa e-pošte
5. Državni identifikacioni broj (npr. SSN, PIB, JMBG, OIB)
6. Selfi sa datumom kamere na slici

Vaši lični podaci za verifikaciju biće sačuvani na hladnom uređaju. Uređaj ove prirode nije aktivno povezan na Internet i samo ovlašćeno lice naše kompanije ima pristup podacima.
Pristup vašim ličnim podacima biće omogućen na zahtev nadležnih organa (policije, tužilaštva ili kompanije Coinbase) u slučaju da je vaša kripto adresa povezana sa pranjem novca, pravilima OFAC-a, vašim identitetom ili državom pod sankcijama.

Baltazar Shop ima proizvode koji se široko konzumiraju i ne predstavljaju pretnju po bezbednost građana ili država.

Sankcije – ograničavanje usluga prema zemljama i licima

Baltazar PRB LLC neće koristiti Coinbase Commerce Services (ili dozvoliti bilo kom od naših kupaca ili klijenata da koriste Commerce Services) ako su klijenti ili klijenti
koji se nalazi, organizovan ili boravi na Kubi, Iranu, Severnoj Koreji ili Siriji ili bilo kojoj drugoj zemlji koja je pod sveobuhvatnim embargom Sjedinjenih Država, sankcijama UN ili ako ste na
lista posebno određenih državljana Ministarstva finansija SAD; ili pružite bilo koje Coinbase Commerce usluge bilo kom pojedincu ili organizaciji koja se nalazi, organizuje ili ima prebivalište u njoj
Kuba, Iran, Severna Koreja, Sirija ili bilo koja druga zemlja koja je pod sveobuhvatnim embargom Sjedinjenih Država, ili za osobu sa liste posebno određenih državljana.

Radi izbegavanja sumnje, Coinbase može odbiti da obradi transakciju(e) po Coinbase-ovom sopstvenom nahođenju ako utvrdi da je takvo odbijanje neophodno radi zaštite njegove platforme i/ili korisnika ili ako to zahteva zakon.

Primer – Ako ste državljanin Francuske i trenutno se fizički nalazite u nekoj od zemalja pod sankcijama, bez obzira na razlog vašeg boravka u toj zemlji, molimo vas da ne plaćate Baltazar Shop-u u kriptovalutama.

 

 

—–   if the

adresa zemlje isporuke je u lokalnoj valuti, primenjuje se kurs npr. USD-BAM na dan kupovine

Zaštita kupaca.
Coinbase ni na koji način neće biti odgovoran za bilo koje potraživanje vašeg klijenta u vezi sa robom ili uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve povraćaje ili žalbe kupaca, a vi ste saglasni da obeštetite Coinbase od istih.

 

Član. 1 – SVRHA UGOVORA

1.1 – Svrha ovog ugovora je snabdevanje Kupcu od strane BNESIM Limited, sa sedištem u BR. 5, 17/F Bonham Trade Center 50 Bonham Strand, Sheung Van, Hong Kong, u daljem tekstu „BNESIM Limited“, različitih usluga za razmenu poruka i telekomunikacija, uključujući usluge za prijem i slanje faksova putem e-pošte, usluge za prijem i slanje SMS teksta poruke, govorne telefonske usluge ovde u posle zove BNESIM.
1.2 – BNESIM koji nudi BNESIM Limited će se prodavati onlajn na veb stranici vvv.bnesim.com ili sa određenim karticama koje se prodaju u kanalima distribucije BNESIM Limited.
1.3 – Pre korišćenja bilo koje usluge koju nudi BNESIM, korisnik se mora registrovati na veb stranici activate.bnesim.com

Član. 2 – TRAJANJE UGOVORA I PRAVO NA ODSTUP

2.1 – Ovaj ugovor počinje od datuma aktivacije najmanje jedne usluge.
2.2 – Za usluge koje zahtevaju plaćanje naknade, trajanje ugovora se poklapa sa periodom važenja naknade. Ugovor se može automatski produžiti za period važenja naknade na izričit zahtev kupca.
2.3 – Za usluge koje se plaćaju, trajanje ugovora se poklapa sa istekom kredita.
2.4 – Besplatne usluge nemaju datum isteka i mogu ih otkazati korisnici ili BNESIM Limited u bilo kom trenutku, bez plaćanja bilo kakve naknade.
2.5 – Za plaćene usluge, BNESIM Limited može, po svom nahođenju, da odustane unapred od ugovora i/ili od svih usluga u bilo kom trenutku, uz prethodno upozorenje od najmanje 7 dana, nadoknađujući korisniku bilo koji deo plaćenih naknada unapred za periode koji još nisu protekli, i bilo koji neiskorišćeni kredit, a da ništa drugo ne pripada kupcu iz BNESIM Limited. Unapred obaveštenje neće biti potrebno u slučaju povlačenja iz opravdanog razloga, što može uključivati, ali nije ograničeno na saobraćaj za koji se po sopstvenom nahođenju BNESIM Limited proceni da je nenormalan ili previsok, ili u slučaju sumnje prevara.
2.6 Za plaćene usluge, Korisnik može unapred da odustane od ugovora i/ili od svih usluga u bilo kom trenutku, uz prethodno obaveštenje od 7 dana, plaćanjem BNESIM Limited naknada koje se odnose na periode korišćenja usluge koji su već istekli .

Član. 3 – ZAHTEVI ZA PRISTUP

3.1 – Da bi koristio sve usluge BNESIM Limited, osim usluga internet veze, koje su regulisane drugim ugovorom, Korisnik mora imati pristup Internet konekciji.
3.2 – Da bi koristio usluge koje podrazumevaju isporuku informacija na e-mail naloge, Korisnik mora imati najmanje jedan nalog e-pošte.
3.3 – Da bi koristio telefonske usluge ili usluge koje podrazumevaju slanje poruka bilo koje vrste gde su dati podaci o pošiljaocu, korisnik mora da sprovede takozvane procedure validacije na veb stranici vvv.bnesim.com i BNESIM Limited zadržava pravo da: a) zahteva da se ovi postupci sprovedu čak i za druge usluge koje treba da budu pružene kao kontrola protiv prevare; b) da ne aktivira ili deaktivira postojeće usluge ako Korisnik ne sprovede procedure validacije.
3.4 – Da bi koristio usluge pai-as-iou-go, Korisnik mora izvršiti uplatu unapred putem mehanizma dopune. Potrošen saobraćaj će se tada oduzeti od kredita.
3.5 – Nakon prijema uplate i ispunjavanja uslova za pristup navedenim u ovom odeljku, aktivacija se obično dešava u roku od nekoliko minuta sa maksimalno 3 radna dana. Za svaki dan kašnjenja, BNESIM Limited će platiti korisniku koji može tražiti povrat novca, na jednostavan zahtev, osim u slučaju nesreće ili više sile. Zahtev za nadoknadu mora da se primi u roku od 15 dana od incidenta na imejl: info@bnesim.com. Neusluga će biti ocenjena u roku od 45 dana od prijema zahteva. Nadoknada će biti isplaćena kao kredit u vidu nove dopune ili, na zahtev, bankovnim transferom. BNESIM Limited neće platiti nikakvu nadoknadu za svoje besplatne usluge.

Član. 4 – Akreditivi za pristup

4.1 – BNESIM Limited će na adresi mobilnog telefona koju navede Klijent obezbediti akreditive za pristup koji su neophodni za upravljanje pristupom BNESIM uslugama i ažuriranje ličnih podataka.
4.2 – Od klijenta se zahteva da čuva i čuva akreditive za pristup sa najvećom pažnjom i biće direktno i isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu koju nepravilna upotreba istih može prouzrokovati BNESIM Limited ili trećim licima.
4.3 – U slučaju gubitka ili krađe lozinke, Korisnik mora da promeni lozinku koristeći ličnu oblast za samopomoć koja se nalazi na adresi http://selfcare.bnesim.com.

Član. 5 – BROJEVI TELEFONA

5.1 – BNESIM Limited svakom Korisniku dodeljuje najmanje jedan lični telefonski broj za usluge prijema poziva i druge usluge.
5.2 – Broj se pripisuje Korisniku za korišćenje usluga BNESIM Limited. Potpisivanje Ugovora sa isključivom svrhom da mu se dodeli broj – uključujući i besplatan – za traženje prenosivosti na mrežu treće strane operatera predstavlja kršenje ugovora i opšte obaveze dobre vere u potpisivanju i izvršenje ugovora od strane Naručioca.
5.3 – BNESIM Limited će nastaviti da povezuje isti lični telefonski broj sa Klijentom tokom celog trajanja ugovora, ne dovodeći u pitanje slučajeve: – pojave tehničkih ili regulatornih neusaglašenosti sa brojevima; – neplaćanje pre roka koji je odredio BNESIM Limited naknade za uslugu za koju je broj nabavljen.
5.4 – U skladu sa važećim zakonodavstvom, BNESIM Limited može preneti drugima telefonski broj koji, iz bilo kog razloga, uključujući raskid ugovora od strane BNESIM Limited ili Klijenta, više nije dodeljen Klijentu.

5.5 – Korisnik priznaje svoje pravo da zahteva prenos prema drugom operateru broja koji mu je dodelio BNESIM Limited u skladu sa procedurom utvrđenom važećim zakonskim i regulatornim odredbama. Završetak postupka prenosa zahtevaće raskid ugovora sa BNESIM Limited za usluge povezane sa prenetim brojem. Ako Kupac potpiše ugovor sa drugim operaterom kojim zahteva prenosivost broja koji mu je dodelio BNESIM Limited i ovlašćuje izvršenje ugovora pre isteka roka za korišćenje prava na povlačenje datog potrošaču, svako naknadno korišćenje navedenog prava može uključivati potreba za potpisivanjem novog ugovora sa BNESIM Limited, jer se ne može garantovati automatsko vraćanje prethodne ugovorne situacije.
5.6 – BNESIM brojevi iz većine zemalja se automatski aktiviraju čim se uplata korisnika obradi. Međutim, ako se od klijenta traži da pruži dokaz o prebivalištu, ove informacije moraju da verifikuje lokalne vlasti. Obično traje samo nekoliko dana, ali može potrajati i do dve nedelje u zavisnosti od zemlje. Nakon što nadležni organi verifikuju vaše podatke, BNESIM može da aktivira korisnički BNESIM broj.

Član. 6 – TELEFONSKI LINIJI POVEZANI ZA RAČUN

6.1 – Brojevi koje je BNESIM Limited dodelio za govorne usluge mogu da primaju i upućuju najviše dva poziva istovremeno u jednom od dva smera. Preko gore navedenog ograničenja korisnici koji pozivaju liniju čuće ton angažovanja i više neće biti moguće pozivati.
6.2 – U slučaju zagušenja telefonskih linija povezanih sa sistemima BNESIM Limited, korisnici koji pozivaju linije mogu čuti ton angažovanja, iako će BNESIM Limited učiniti sve što može da to izbegne.
6.3 – Moguće je u posebnom sporazumu uspostaviti drugačiju granicu preko koje će se čuti angažovani ton nakon prijema velike količine faksova ili poziva.

Član. 7 – POMOĆ

7.1 – Zahtevi za pomoć za bilo koju uslugu dostupni su putem telefona i e-pošte, a podrška će biti na engleskom jeziku.
7.2 – BNESIM Limited ne pruža pomoć u vezi sa bilo kojim softverom koji koristi Korisnik, a koji nije obezbedio sam BNESIM Limited.

Član. 8 – PRAVO NA POVLAČENJE

8.1 – Kupac, koji ima ulogu potrošača u skladu sa važećim zakonodavstvom, može ostvariti pravo na raskid odobreno odredbama o ugovorima na daljinu, u roku od 14 dana od dana prihvatanja ovog ugovora, slanjem posebnog zahteva u kojem se navodi nameru ostvarivanja prava. Obaveštenje se mora poslati e-poštom (na sledeću adresu: cancel@bnesim.com). Korisnik je dužan da navede broj telefona i podatke o tekućem računu banke ili pošte na koji BNESIM Limited može da nadoknadi uplaćeni iznos.
8.2 Korisnik izričito traži i BNESIM Limited se slaže da pružanje usluge počne tokom perioda povlačenja. U ovom slučaju, u slučaju korišćenja prava na povlačenje, BNESIM Limited zadržava pravo da od Kupca traži sumu koja je proporcionalna onoj koja je bila obezbeđena do trenutka kada je Korisnik obavestio BNESIM Limited o svojoj nameri da izvrši pravo na povlačenje.

Član. 9 – CENE I SREDSTVA PLAĆANJA

9.1 – Cene roba i usluga prikazane su u cenovnicima objavljenim na sajtu vvv.bnesim.com u delu koji se odnosi na cene.
9.2 – Za usluge koje zahtevaju plaćanje doprinosa za aktivaciju i/ili plaćanje godišnje naknade unapred, aktivacija se vrši nakon što BNESIM Limited primi uplatu doprinosa za aktivaciju i naknade u vezi sa navedenim uslugama. Za usluge koje zahtevaju plaćanje naknade koja nije u potpunosti plativa unapred, aktivacija će se izvršiti nakon što BNESIM Limited primi uplatu prvog dela naknade koji se zahteva od Korisnika, kao i svakog doprinosa za aktivaciju .
9.3 – Usluge koje zahtevaju naknadu mogu se obnoviti za naredni period naknade pre datuma isteka usluge.
9.4 – Plaćanje se može izvršiti pod uslovima navedenim na veb stranici: a) kreditnom karticom na liniji b) drugim platnim sistemima koje je ovlastio BNESIM Limited o kojima je obavešten na veb stranici. 9.5 – Faktura će biti izdata nakon izvršene uplate i uvek će biti dostupna u zoni za samostalnu brigu korisnika. Imajte na umu da se onlajn faktura poslata e-poštom ne smatra elektronskom fakturom. Stoga kupac mora odštampati račun i uskladištiti ga u skladu sa tradicionalnim procedurama.

ČL.10 – OBAVEZE KLIJENA DA ISPRAVNO KORISTI USLUGE

10.1 – Korisnik ni u kom slučaju ne sme da koristi usluge u nezakonite svrhe i/ili da izazove neprijatnosti trećim licima. U takvim slučajevima, BNESIM Limited može, po sopstvenom nahođenju, da odmah prekine usluge, a da ništa nije dužno Klijentu. Pravo BNESIM Limited-a da pokrene sudske postupke za nadoknadu bilo koje pretrpljene štete ostaje bez predrasuda.
10.2 – Izričito je zabranjeno korišćenje usluga i sistema BNESIM Limited za obavljanje arbitražnih aktivnosti telefonskog saobraćaja, ili uopšte za razvoj telekomunikacionog saobraćaja kako bi se za sebe ili za treća lica stekle prednosti, bonusi, krediti, gotovina ili slične koristi putem pukog pravljenja i/ili primanje, uključujući i bez odgovora, komunikacije bilo koje vrste; na primer, ali bez ograničenja, zabranjeno je na bilo koji način koristiti sisteme BNESIM Limited u cilju sticanja prednosti za sebe ili druge, putem telefonskih poziva, SMS poruka koje se šalju na mobilne ili fiksne brojeve sa tzv. -dopunjavanje“ ili „nagradnih“ ponuda, ili na „premium“ ili „lične brojeve“ ili brojeve „zajedničke cene“, koji plaćaju gotovinu ili kredite ili prednosti nosiocu ili korisniku broja. U takvim slučajevima, BNESIM Limited može, po sopstvenom nahođenju, odmah prekinuti usluge i fakturisati Kupca za sve dodatne troškove i izdatke koje je pretrpeo za karakteristike saobraćaja koji je razvijen, a da ništa ne pripada Klijentu. Pravo za BNESIM Limited da pokrene sudski postupak za nadoknadu bilo koje pretrpljene štete ostaje neoštećeno.

10.3 – Kupcu je zabranjena preprodaja usluga koje pruža BNESIM Limited trećim licima, u bilo kom obliku.
10.4 – Uslugu pruža BNESIM Limited isključivo u korist Korisnika, koji stoga ostaje isključivo odgovoran za korišćenje usluge koju on/ona dozvoljava trećim licima. Korisnik se obavezuje da obavesti svakoga ko može da koristi usluge BNESIM Limited da mu je dozvoljeno da detaljno proveri saobraćaj koji je generisan, uključujući sve brojeve koji su pozivali i pozivani.
10.5 – U slučaju saobraćaja za koji BNESIM Limited proceni da je nenormalan, ili čak u slučaju aktiviranja automatskih ili ručnih sistema za sprečavanje prevara od strane BNESIM Limited koji dovode do sumnje čak i o potencijalnoj prevari, nezakonitoj aktivnosti ili kršenju ugovora, ili čak u slučaju tehničkih problema koji bi mogli da dovedu u opasnost infrastrukturu BNESIM Limited ili drugih operatera, BNESIM Limited može suspendovati, uključujući na selektivan način, pružene usluge i/ili pristup klijenta veb stranici bez ičega ovom poslednjem. BNESIM Limited će ponovo aktivirati usluge ako naknadne provere ne potvrde sumnje. Pravo za BNESIM Limited da pokrene sudski postupak za nadoknadu bilo koje pretrpljene štete ostaje neoštećeno.
10.6 – U slučaju da BNESIM Limited primeti korišćenje usluge koje nije u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu aktivnosti kol centara, može suspendovati uslugu, uključujući i na osnovu puke sumnje, a kada se zloupotreba izvrši konstatovano, poništiti korišćenje broja od Korisnika i raskinuti ugovor koji je na snazi, a da nije bilo šta na račun Kupca.

Član. 11 – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OŠTEĆANJE

11.1 – BNESIM Limited neće biti odgovoran, osim u slučajevima namernog nedoličnog ponašanja ili grubog nemara, za bilo kakvu štetu proisteklu iz loše usluge, neuspjeha slanja ili primanja poruka bilo koje vrste, neispravnosti, lošeg kvaliteta ili blokiranja telefonskih usluga, neefikasnosti, kašnjenja ili greške u slanju ili prijemu poruka.
11.2 – BNESIM Limited ni na koji način neće snositi odgovornost, budući da nema kontrolu nad uključenom opremom, za lošu uslugu zbog grešaka u prebacivanju na javnoj telefonskoj mreži, koje rezultiraju isporukom poziva BNESIM Limited sa odredištem broj telefona koji nije tačan.
11.3 – BNESIM Limited ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Kupcu ili trećim licima gubitkom ili kašnjenjem u isporuci e-mail poruka nakon njihovog prenosa na SMTP server za e. -mail domena Kupca.
11.4 – BNESIM Limited nikada neće biti odgovoran ni na koji način za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Kupcu ili trećim licima usled gubitka ili kašnjenja u isporuci e-mail poruka usled nemogućnosti pristupa putem javne mreže iz bilo kog razloga najmanje jedan SMTP server za domen e-pošte Kupca.
11.5 – BNESIM Limited nikada neće biti odgovoran ni na koji način za probleme u vezi sa neispravnim funkcionisanjem VOIP usluga koji se mogu pripisati neispravnoj /neprikladnoj/nekompatibilnoj konfiguraciji, ili klijentovom SIP-u, ili bilo kom delu mreže koji nije pod kontrola BNESIM Limited.

11.6 – BNESIM Limited nikada neće biti odgovoran ni na koji način za sadržaj poruka poslatih, prenošenih ili primljenih putem njegovih usluga, kao ni za telefonske pozive svojih klijenata. Kupac izričito obeštećuje BNESIM Limited za svaki mogući zahtev za naknadu štete od strane trećih lica u vezi sa sadržajem ako njegove poruke ili telefonski pozivi.
11.7 – BNESIM Limited ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Kupcu ili trećim licima zbog dodele, u skladu sa zakonskim odredbama, brojeva koji su prethodno dodeljeni drugima.
11.8 – BNESIM Limited ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakvu nepravilnu upotrebu brojeva od strane Korisnika koji obeštećuje BNESIM Limited od bilo kakvog zahteva za nadoknadu ili novčane kazne od strane regulatornih organa ili trećih strana.

Član. 12 – POVERLJIVOST PORUKA U TRANZITU I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

12.1 – BNESIM Limited se obavezuje da neće pristupati i/ili presretati sadržaj poruka i/ili telefonskih poziva koji prolaze kroz svoje sisteme, i da neće prenositi navedeni sadržaj trećim licima, osim u slučajevima koji su propisani zakonom na zahtev Suda Vlasti i policija. Slično, on je u skladu sa zakonima za upravljanje prometom podataka.
12.2 – Svi lični podaci se prikupljaju i obrađuju za obavljanje svih funkcija koje su neophodne za pružanje usluga razmjene poruka i telekomunikacija koje nudi BNESIM Limited, kao i za sprovođenje statističkih istraživanja i slanje oglašavanja Kupcima putem e-pošte u vezi sa proizvodima ili uslugama koje su slične onima koje je kupac kupio. BNESIM Limited može koristiti ime kompanije Kupca kao referencu tokom komercijalnih pregovora. Uz saglasnost Kupca, koja se može slobodno izraziti označavanjem odgovarajućeg polja u trenutku registracije, BNESIM Limited može slati Kupcu sopstvenu ili komercijalnu korespondenciju treće strane putem sms-a, faksa ili e-pošte. Saglasnost za pomenutu prepisku može biti opozvana u bilo kom trenutku kontaktiranjem korisničke službe BNESIM Limited. Korisnik može izmeniti i ažurirati svoje lične podatke tako što će pristupiti, koristeći UserID i Passvord, kontrolnu tablu koja je dostupna preko URL adrese http://selfcare.BNESIM.com.

12.3 – U kontekstu usluga koje nudi BNESIM Limited pruža Klijentu funkcije govorne pošte i skladištenja sms poruka koje se šalju i primaju. U tom cilju, Korisnik imenuje BNESIM Limited kao nadzornika podataka za telefonske/elektronske komunikacije koje korisnik vrši ili prima i odgovarajući sadržaj. BNESIM Limited će čuvati navedene podatke na vreme koje zahteva Kupac koji ima pravo da ih izbriše kada mu bude pametno. BNESIM Limited će zaštititi navedene podatke organizacionim i logičkim merama predviđenim zakonom.
12.4 – Korisnik imenuje BNESIM Limited za nadzornika podataka za rukovanje identifikacionim podacima telefonskih komunikacija koje prima korisnik. BNESIM Limited će čuvati navedene podatke za vreme koje zahteva Korisnik iu svakom slučaju za period od najviše dva meseca i trideset dana u slučaju propuštenih poziva. BNESIM Limited će zaštititi navedene podatke organizacionim i logičkim merama predviđenim zakonom.

Član. 13 – POLITIKA ISPORUKE

13.1 – Vreme obrade pošiljke i cene. Sve porudžbine se obrađuju u roku od 2-3 radna dana. Porudžbine se ne šalju ili isporučuju vikendom ili praznicima. Ako imamo veliki broj porudžbina, isporuke mogu kasniti nekoliko dana. Očekujte dodatne dane u tranzitu za isporuku. Ako dođe do značajnog kašnjenja u isporuci vaše porudžbine, kontaktiraćemo vas putem e-pošte ili telefona. Troškovi dostave za vašu porudžbinu će biti izračunati i prikazani na blagajni.
13.2 – Potvrda pošiljke i praćenje porudžbine Dobićete e-poruku sa potvrdom pošiljke kada je vaša porudžbina poslata koja sadrži vaše brojeve za praćenje. Broj za praćenje će biti aktivan u roku od 24 sata.
13.3 – Carine, carine i porezi BNESIM Limited nije odgovoran za bilo kakve carine i poreze koji se primenjuju na vašu porudžbinu. Sve naknade nametnute tokom ili nakon slanja su odgovornost kupca (tarife, porezi, itd.).
13.4 – Štete BNESIM Limited nije odgovoran za bilo koje proizvode oštećene ili izgubljene tokom transporta. Ako ste porudžbinu primili oštećenu, kontaktirajte prevoznika da biste podneli zahtev. Sačuvajte sav materijal za pakovanje i oštećenu robu pre podnošenja zahteva.

Član. 14 – GARANCIJA

14.1. Ograničena garancija za elektronske uređaje Prodavac će preneti na Kupca sve prenosive garancije ili obeštećenja koje proizvođač proizvoda ili treći dobavljač/provajder usluga daju BNESIM Limited. BNESIM Limited neće imati nikakvu odgovornost prema kupcu van izričitih uslova garancija za proizvod proizvođača. Ekskluzivne obaveze BNESIM Limited u vezi sa neusaglašenim Proizvodom ili Uslugom biće, po izboru Prodavca, da popravi ili zameni Proizvod, ako se utvrdi da je neispravan, ili da ponovo izvrši Uslugu, ili da Kupcu vrati novac za kupovnu cenu plaćenu za Proizvod ili Uslugu. Bez obzira na bilo šta u ovom dokumentu koji govori suprotno, odgovornost BNESIM Limited prema ovom odeljku za sva potraživanja neće premašiti zbir plaćanja Kupca za Proizvode ili Usluge koji su predmet spora, a prethodno navedeno je jedini i isključivi pravni lek Kupca za sve zahteve prema ovom odeljku. U slučaju da je uređaj koji je Kupac dobio oštećen ili neispravan, može se vratiti u istom stanju u kojem ga je Kupac primio sa netaknutom originalnom kutijom i/ili ambalažom. Kada Prodavac primi vraćeni uređaj, on će biti pregledan i ako se utvrdi da je uređaj neispravan ili oštećen, Prodavac će obraditi povraćaj novca isključujući sve nastale troškove slanja. Nikakva garancija se neće primenjivati na bilo koji Proizvod koji je bio podložan zloupotrebi, nepravilnom testiranju, sastavljanju, rukovanju ili koji je radio suprotno aktuelnim uputstvima u vezi sa instalacijom, održavanjem ili radom, ili u suprotnosti sa industrijskim standardima.

Član. 15 – IZMENE UGOVORA

15.1 – BNESIM Limited može izvršiti bilo kakve izmene i dopune ovog ugovora tako što će obavestiti Kupca najmanje 30 dana pre stupanja na snagu navedenih izmena. Ukoliko Kupac ne prihvati unapred najavljene izmene i dopune, on/ona ima pravo da odustane od ugovora bez ikakvih obaveza prema BNESIM Limited.