PLANS

Plan će se automatski obnoviti 30 dana po redovnoj ceni od x.xx €.

Otkažite bilo kada na „Moj nalog“ u BNESIM aplikaciji najmanje jedan dan pre datuma obnove. Plan se automatski obnavlja dok se ne otkaže.

PAY AS YOU GO

Pay as you go – Kreditno vreme nikada ne ističe (Vaš eSim plan podataka će trajati navedeni period važenja osim ako pre toga ne potrošite sve podatke.)