ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI NA NAPLATE POREZA NA DODATU VREDNOST (PDV).

Baltazar PRB DOO nije registrovan za naplatu poreza na dodatu vrednost (PDV). Kupac je odgovoran za plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) u svojoj matičnoj zemlji ako je potrebno. Ova veb lokacija, kao LLC preduzeće u Vajomingu, nije odgovorna za plaćanje PDV-a u ime kupca.