април 12, 2024

Kako aktivirati roming dodatak na mobilnom telefonu u 2024.

Kako aktivirati roming dodatak na mobilnom telefonu pre odlska na put u Evropu?   Preuzimanje aplikacije sa sajta Turistpoint Prvi korak ka aktiviranju roming dodatka na […]