ODRICANJE OD NAPLATE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (PDV).

Baltazar PRB LLC nije registriran za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost (PDV). Kupac je odgovoran za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV) u svojoj domovini ako je potrebno. Budući da je ova web stranica LLC u Wyomingu, nije odgovorna za plaćanje PDV-a u ime korisnika.